El meu enfocament

 

El meu enfocament: una Gestalt Sistèmica

El meu enfocament personal es podria concretar com a Gestalt Sistèmica. Des de la Gestalt, el treball està centrat en la individualitat de la persona. Des de la Sistèmica, el treball observa la persona en relació amb la seva família i les seves dinàmiques, i amb els altres sistemes als quals pertany.

En la meva tasca, en tot moment veig les persones no pas com a individus aïllats, sinó com a membres d’almenys un sistema (el familiar), en què participa, comparteix valors, creences i lleialtats. Aquesta mirada fa que el treball sigui sempre integratiu.

També l’Eneagrama és una eina molt present en el meu treball terapèutic. Em permet situar els aspectes de la personalitat que ens afavoreixen o que ens juguen a la contra, i saber com gestionar-los.

Em fa feliç saber que el camí que porto fet pot ser útil a d’altres persones, mentre em mantinc en un procés de treball personal constant. Per això, i per continuar creixent, acompanyo homes i dones que es troben en situacions de crisi o travessen etapes en què se senten perdudes, confoses, fragmentades o ansioses; persones que desitgen profundament treballar per millorar les seves vides, per reconciliar-se amb sí mateixes, aplegar les seves parts internes i escoltar les seves veus. Sentir-se més en pau, i en sintonia, amb elles i amb el seu entorn.

La meva especialitat: Constel·lació Familiar Sistèmica en sessió individual

Les Constel.lacions Familiars Sistèmiques (CFS) es van introduir en l’àmbit de la relació d’ajuda com un treball grupal i generalment es treballen en aquest format. No obstant això, són moltes les persones que, per diferents raons, prefereixen treballar la seva constel·lació familiar en consulta individual. Entre un i altre treball –el grupal i l’individual- hi han semblances i diferències però, més enllà d’això, el format individual és una opció tan vàlida i eficaç com el grupal. El treball amb petites figures representatives permet, tant com el treball en grup, observar els Ordres de l’Amor, d’acord amb el model de B. Hellinger.

Moguda per la demanda creixent que vaig experimentar en la meva tasca terapèutica, i a base d’experiència, he anat consolidant i afinant el treball de les Constel·lacions Familiars Sistèmiques en el context individual fins que ha esdevingut, com a resultat d’un procés natural, una especialitat. Per aquesta tasca, compto amb la meva trouppe particular de representants: els ninotets, que són alhora una eina i una tècnica, i amb els quals, de manera senzilla i efectiva, la persona consultant pot abocar les seves projeccions, imatges internes i vincles de la pròpia família. El resultat és un petit i poderós arbre genealògic en 3D, que apunta cap a una imatge de solució personal, amb efectes concrets sobre el consultant i sobre tot el seu sistema familiar.

Els ninotets són el meu recurs de base a l’hora d’abordar una sessió individual de CFS, però no l’únic. Utilitzo també ancoratges, visualitzacions, o recursos propis de la Teràpia Gestalt, sempre que convé.

La CFS en format individual permet que la demanda pugui ser abordada de manera molt més àmplia
que no pas en el treball grupal: atès que no hem de realitzar altres constel.lacions ni atendre les dinàmiques del grup de participants, la persona disposa de més espai per explicar i matisar la seva demanda, o indagar en altres aspectes no explicitats, però que poden estar-hi implicats. Aquest treball demana més temps que la constel.lació en grup: entre una i tres sessions de unes dues hores, aproximadament, i depenent de com la persona consultant segueix i assimila el seu procés.

La tasca d’integració progressiva de les emocions i vivències que la persona consultant va manifestant, passa per un diàleg continu a tres bandes entre client, terapeuta i les imatges que evoquen els ninotets. La intervenció del terapeuta s’orienta a facilitar la comprensió i la presa de consciència de cada nova imatge que es va configurant, de manera que la persona pugui anar assumint tot el que esdevé. Així, va ampliant el seu espai interior per donar cabuda i acceptar, amb una mirada lliure d’intencions i de judicis, tant el que va succeir en el passat com la imatge de solució. Quan obté la claredat i la preparació per fer-ho, la persona pot prendre aquesta imatge de solució que, al llarg del temps, impulsarà canvis en el seu sistema familiar i en la seva vida.

Sobre mi

Sempre he sentit fascinació per la diversitat de formes amb què els homes i les dones hem volgut expressar sentiments i emocions: la pintura, la poesia, la dansa, la cuina…i formes més primàries com el moviment espontani o els crits. La meva pròpia història personal també m’ha portat a expressar-me, concretament en un context de teràpia. Adonar-me d’algunes ferides profundes, fer-les conscients i guarir-les o acceptar-les, a més de tot el que he anat fent a la vida (feines, persones conegudes, països i cultures visitades) i tot el que no he fet (el que no va poder ser, el que he rebutjat, les frustracions, les pèrdues i els dols, les renúncies), són el material amb què he anat el·laborant la persona que sóc avui. Estar d’acord i en pau amb tot el que porto viscut, és el que em permet recolzar-me sobre les meves pròpies cames, mantenint-me dempeus i en moviment.

Després d’haver iniciat un camí personal a través d’altres enfocaments, el meu primer contacte amb la Teràpia Gestalt va ser el 1998. Aquesta teràpia, juntament amb el treball de Constel·lacions Familiars Sistèmiques que vaig conèixer a través del Joan Garriga, a l’Institut Gestalt, l’any 1999, van suposar per a mi una obertura definitiva. Més tard, aquests dos enfocaments es convertirien en la base del meu treball terapèutic.

Seguint el meu impuls i aquest procés d’obertura, em vaig formar en Dinàmica de Grups a l’Aula de Gestalt de Barcelona i després, buscant aprofundir en altres models, a l’Institut Gestalt de Barcelona, com a terapeuta gestàltica. Alhora, vaig participar en nombrosos tallers de Constel·lacions Familiars Sistèmiques amb J. Garriga, S. Hausner, M. Franke, I. Gschwend, P. Bourquin o el mateix B. Hellinger, pare de les CFS, i fins que vaig poder cursar les primeres formacions específiques en CFS, amb P. Bourquin. Em vaig formar, també, en Intervenció de Conflictes de Parella, a l’Escola de Teràpia Sistèmica Kine de Barcelona.

Més endavant, el curs de Protoanàlisi per a l’estudi de l’Eneagrama (formació de les estructures del caràcter i de la personalitat) amb P. Peñarubia i A. Chevreux, em va despertar un interès encara vigent per aquesta eina que complementa i enriqueix la meva tasca.

Com a professional de la relació d’ajuda, no desvinculo aquesta tasca del meu propi procés personal. He rebut teràpia, tant en format individual com grupal, al llarg dels anys i, sense que això suposi una formació en sí mateixa, sí que és l’experiència que més m’ha capacitat per exercir aquest ofici.

Aquesta possibilitat de recolzar-me en mi mateixa (l’experiència), juntament amb la formació, és el que em permet acompanyar altres persones quan tenen la necessitat i la voluntat de comprendre les causes del seu patiment, ampliar la seva visió i retrobar els seus propis recursos per avançar en sintonia amb la vida.

L’any 2017 vaig fundar Gestalt Batec, un centre de teràpies i creixement personal al bell cor de l’Eixample de Barcelona, on cristal·litzen en centre físic els anys de formació i experiència.